Round Results

Season 
Round 
Grade 
Dates Home Team   Away Team Venue
14 Jul 18 SPCC
197 V Isukapalli 64 R Raut 44  AK Wahla 3/28 W Charles 3/56 A Khan 2/18 N Choudhery 2/23
def by CUCC
252 D Matthews 62 N Choudhery 43 Z Rashid 29 A Khan 29  R Raut 4/33 A Kumar 3/59 H Reddy 2/55
Kilborne Park 
14 Jul 18 CDCC
8/208 G Nedunuri 39 k Borra 36 S Kesireddy 25  K Patel 2/40
v KCCC
Robert L. Smith Park 
14 Jul 18 GGCC
v WGCC
154 B Pal 54 M Choudhary 27 D Vyas 26  D Nikam 3/20 R Singh 2/21 H Krishnan 2/39 C Vamshi 2/45
Lakhany Cricket Ground 
15 Jul 18 FUCC
8/298(cc) T Singh 56 A Tayade 56 H Sundararaman 51 S Alasyam 42 R Thakur 36 R Mandewalker 32  V Vasudevan 4/50 T Allam 2/53
def CCCC
236 S Indrakanti 59 P Venigandla 39* S Edward 37  H Sundararaman 2/29 I Sharif 2/41 S Rao 2/45
Weston Park 
15 Jul 18 CLCC
236 K Mistry 69 K Patel 27 Z Rizvi 26 AJ Patel 25  P Patel 4/43 H Patel 3/34
def CACC
40  K Patel 3/3 AJ Patel 2/7 N Patel 2/12
Lakhany Cricket Ground 

Facebook